Clubnieuws

Verslag van de nieuwjaarsreceptie


In aanwezigheid van de burgemeester Guido Vaganee en de schepen van sport Wouter Verhoeven samen met o.m. de schepenen Jan Fondrie en Barbara Maes blikte onze voorzitter terug op het vorige jaar en ook vooruit naar de toekomst van VCR. Cruciaal daarin staat natuurlijk het 50 jarig bestaan van VCR.

Hierbij een verslag van de belangrijkste boodschappen:

Beste supporters van VC Rijmenam. In naam van alle bestuursleden welkom op onze receptie waarbij we steeds stilstaan bij het voorbije jaar en vooruitblikken naar het komende jaar. 2015 bleek voor VCR een belangrijke mijlpaal:

  • Ik denk in de eerste plaats aan het in gebruik nemen van ons vierde terrein, het "Bie Pelgrims-terrein". Met de hulp van onze gemeente en het schepencollege en vzw Berentrode hebben we een meer dan 20-jaar oude droom eindelijk in vervulling zien gaan. Onze spelers kunnen nu al een half jaar sporten op degelijke velden met voldoende ruimte voor elke ploeg. Een groot woordje van dank nogmaals aan onze burgemeester Guido, schepen van sport Mieke en nu Wouter, sportfunctionaris Johan Van Dijcke en zeker ook onze architecten Luc Pelgrims en Hilde de Ruyscher
  • En hoe konden we het Bie Pelgrims terrein beter inhuldigen dan met de eerste voetbal-wisselbeker Bonheiden-Rijmenam: een traditie die we hebben gestart in augustus 2015 en die nu jaarlijks zal doorgaan. Sportief hebben we de wisselbeker moeten laten aan Bonheiden, maar dat is uiteraard maar tijdelijk. Belangrijker is dat dit initiatief illustreert hoe goed de relaties zijn met onze collega’s uit Bonheiden!
  • Tenslotte zal 2015 ook het jaar zijn waarin we heel wat investeringen hebben gedaan: voor de hygiëne, de velden, een sproei-installatie, een volledig nieuw sleutelplan en ook de vernieuwing van het trainingsmateriaal. Om jullie een idee te geven, dit alles kostte ongeveer 28.000€. Dit konden we enkel financieren met de hulp van de vrienden van VCR, die twee derde van deze investeringen hebben betaald. Ik kan niet genoeg herhalen hoe belangrijk de vrienden van VCR zijn voor VCR en voor Rijmenam, niet enkel omwille van de financiële steun maar ook voor de belangrijke uitstraling die de vrienden onze club blijft meegeven. Een welgemeende dank u!

Dat neemt niet weg dat er ook dit jaar minder gelukkige beslissingen zijn genomen:

  • Terugblikken betekent ook fouten inzien en durven lessen uit te trekken. Ik denk dat de organisatie van de kledij (wedstrijdtruitjes en trainingsvestjes) niet goed verlopen is. De U13 wachten zelfs nog op de uitrusting. Dit kan niet en we bekijken hoe we dat volgend seizoen beter kunnen aanpakken.
  • Een tweede negatief punt is onze website die - door o.m. door een gebrek aan vrijwilligers niet meer bijgewerkt wordt. Wim, één van onze trainers, is bezig met een nieuw website te bouwen en hopelijk kunnen we begin februari opnieuw een website consulteren die past bij onze club.
  • Een andere minder gelukkige beslissing was het integreren van onze juniorenploeg bij de bovenbouw, waarbij we zeker ook onhandig hebben gecommuniceerd. Maar ook hier moet ik zeggen dat elk nadeel ook een voordeel heeft, want deze integratie heeft echt een impuls kunnen geven aan ons motto om in onze eerste ploeg zo veel mogelijk met eigen jeugd te spelen. En het is fantastisch dat we daar ook de vruchten aan het plukken zijn met nog steeds uitzicht op de eindronde.

Tot zover de terugblik.

Wat betekent 2016 voor VCR? Wel zeer veel want 2016 is het jaar dat VCR 50 jaar bestaat!
Inderdaad 50 jaar geleden hebben Bie Pelgrims en zijn collega’s VC Rijmenam opgericht! Kortom, 2016 moeten we vieren. En opnieuw zijn het de vrienden van VCR die deze organisatie voor hun rekening gaan nemen. Wat gaan we doen:

  • KV Mechelen speelt opnieuw tegen VCR op onze terreinen, wat goed is voor ons, maar ook goed voor KV, want het jaar dat ze niet tegen ons spelen, zoals vorig jaar, zorgt voor zeer magere resultaten
  • Daarnaast organiseren de vrienden van VCR ter gelegenheid van ons 50-jarig bestaan ook een groots dorpsfeest. En vermits de waarden van VCR niet alleen sportief en sociaal maar ook lokaal zijn opteren we ervoor om naar het dorp te gaan ipv van dat we verwachten dat het dorp naar VCR komt. Meer details volgen maar ik hoop dat jullie er allemaal bij zullen zijn, om samen te vieren en samen te feesten.

En zo hebben teruggeblikt en vooruit geblikt. Laten we tenslotte verder vooruitblikken dan de 50 jaar van VCR. Een club is er voor de spelers en de supporters. Maar een club is enkel leefbaar indien er voldoende vrijwilligers zijn om alles georganiseerd te krijgen. En hier zitten we inderdaad met een gigantisch probleem.

In 2016 zal Guido die al tientallen jaren samen met de Bie de toog gedaan te hebben hiermee stoppen. Ook voor Bie zoeken we al jaren een vervanger, maar niemand dient zich aan. En ook binnen het bestuur haken mensen af. Ikzelf zal na 7 jaar voorzitterschap ook op het einde van het seizoen de fakkel doorgeven. En dat maakt dat ik twee belangrijke oproepen zou willen doen:

  • Enerzijds hopen we bij ouders en supporters van onze jeugd er mensen opstaan die een verantwoordelijkheid opnemen en hiermee het bestuur willen komen versterken.
  • Ten tweede hoop ik ook dat lid worden van VCR steeds minder wordt gezien als "klant worden van een sportclub", maar wel als "lid van VCR". En lid zijn van VCR stopt niet bij het betalen van lidgeld. Ook zo is in onze club het veel te veel een wij-zij-verhaal geworden: wij- de ouders en supporters en zij het bestuur. Ook dat zou een wij-wij-verhaal moeten worden. En dat kan het worden als er nu meerdere ouders vanuit alle mogelijke jeugdcategorieën ons bestuur komen versterken. Dan is het geen wij-zij-verhaal meer maar een wij-wij-verhaal. En is dat nu net niet de essentie van de cultuur van VCR samen werken en dan ook samen scoren!

Bedankt!

Johan Schockaert

Nieuwsarchief