Clubnieuws

Schrapping van de U9: communicatie door het bestuur


Om te vermijden dat er onjuiste informatie wordt verspreid over de schrapping van onze toekomstige U9, wenst het bestuur van VC Rijmenam enige verduidelijking te geven.

In de laatste week van mei werd onze jeugdsecretaris door een ouder telefonisch op de hoogte gebracht dat 4 duiveltjes van het geboortejaar 2008 de overstap zou maken naar KV Bonheiden. Deze aankondiging kwam als een donderslag bij heldere hemel.

Welke waren de oorzaken?

Volgens de ene had het bestuur van VCR er moeten voor zorgen dat de ploeg in kwestie een kwaliteitsinjectie zou krijgen onder de vorm van betere spelers. Welnu, hoewel wij als club al vele jaren een beleid voeren dat de jeugdwerking niet ondergeschikt maakt aan de eerste ploeg zowel qua inzet van menselijke middelen als op financieel vlak, en dit in tegenstelling tot vele andere clubs, moeten wij stellen dat een club als de onze, die quasi volledig afhankelijk is van de spontane instroom van spelers uit ons eigen dorp, niet over de capaciteit beschikt om bij andere clubs in de streek de betere elementen weg te plukken. Een dergelijke politiek is immers enkel weggelegd voor clubs die op een veel hoger niveau spelen (KV Mechelen, OHL, Lierse, Heist,...).

Andere redenen die werden naar voor gebracht: het feit dat er nog geen trainer was aangesteld voor volgend seizoen. Clubs die op gewestelijk niveau spelen, hebben de trainers niet zo maar voor het uitkiezen. Ook wij ontsnappen niet aan dit verschijnsel. Ondanks het feit dat er op het einde van de seizoenen 2013-2014 en 2014-2015 telkens maar liefst 9 trainers VCR hebben verlaten, zijn wij er telkens in geslaagd om voor elke ploeg een trainer te vinden. In de zomer van 2015 werden zo maar eventjes 50 kandidaten aangesproken om de trainersvacatures ingevuld te krijgen.

Tenslotte leefde bij de betrokken ouders ook de angst dat de spelerskern van deze generatie (9 spelers) niet voldoende groot zou zijn om in het seizoen 2017-2018 bij de U10 met 8 tegen 8 te spelen.

De beslissing van deze vier ouders om hun kind weg te halen bij VCR had als gevolg dat de resterende spelers van de ploeg in kwestie, en dit op een ogenblik dat het bestuur van VCR nog steeds niet was ingelicht door wie dan ook, hebben besloten om ieder hun eigen weg te gaan. Als achterblijvers waren zij bij VCR namelijk niet talrijk genoeg meer om een ploeg te vormen waarmee een heel seizoen kan gespeeld worden.

Aldus is het bestuur van VCR voor een voldongen feit gesteld en werd het genoodzaakt de toekomstige U9 terug te trekken uit de competitie 2016-2017.

We willen tot slot nog aanstippen dat KV Bonheiden geen vragende partij was voor een overgang en dat zowel het bestuur van Bonheiden als van VCR het erover eens zijn dat het om een eenmalig gebeuren gaat. Het kan dus niet de bedoeling zijn dat spelers of ouders die bij VCR ontevreden zijn, hun heil gaan zoeken in Bonheiden.

Namens het bestuur van VC Rijmenam

Nieuwsarchief