Lidgelden en abonnementsvoorwaarden seizoen 2020-2021

Tarieven lidgeld seizoen 2020-2021

 

Voor het seizoen 2020-2021 bedragen de lidgelden:  

  • Duiveltjes U6 (5-jarigen): € 160
  • Duiveltjes U7 tot en met  U9 (7-jarigen): € 220
  • Preminiemen (U10), Miniemen (U12), Knapen (U15), Scholieren (U17): € 240
    (€ 190 voor een tweede en volgende speler binnen eenzelfde gezin)
  • Bovenbouw : € 260
  • Dames: € 160

In dit bedrag zitten alle kosten ten opzichte van de KBVB en de Vlaamse Voetbal Federatie (FVF) met inbegrip van de verzekering bij een gebeurlijk voetbalongeval.  Bovendien zit in het lidgeld tevens een waardebon van € 20 , te gebruiken als betaalmiddel tijdens één van onze eetdagen (de mosseldagen in september, de spaghetti-avond in november of de steakdagen in maart 2021).  De waardebon van vorig seizoen kan bovendien nog gebruikt worden voor de eetdagen die dit jaar nog plaatsvinden.

Vanuit corona-overwegingen (streven naar maximale beperking van het besmettingsrisico) geven we bij aanvang van het seizoen aan iedere jeugdspeler een eigen drinkbus alsook een eigen trainingsbal. Doel is dus wel dat iedere speler dit eigen materiaal meebrengt naar de trainingen en de drinkbus eveneens naar de wedstrijden.      
 

Tevens ontvangt ieder nieuw aangesloten speler een trainingspak (vest en broek).     

Wij vragen u het lidgeld te willen overschrijven op rekening BE90 1430 6129 7132 op naam van VC Rijmenam vzw met vermelding "leeftijdscategorie + naam van de speler" en dit voor 15 augustus 2020.

Omwille van verzekeringsredenen en respect voor onze club kunnen we onmogelijk toestaan dat spelers die niet betaald hebben, deelnemen aan wedstrijden of trainingen vanaf de competitiestart.

Verschillende ziekenfondsen voorzien in de tussenkomst in het lidgeld van sportclubs. Indien u op deze manier een deel van uw lidgeld wil recupereren, dan kan u een blanco formulier van uw ziekenfonds bezorgen aan de club via bestuur@vcr.be .

 

Abonnementsvoorwaarden jeugd VC Rijmenam seizoen 2020-2021

 

1) Het abonnement is geldig bij  thuiswedstrijden (competitie- of vriendschappelijke) voor alle ploegen van VC Rijmenam.

2) Het abonnement is NIET geldig bij het 1 mei-tornooi van VC Rijmenam.

3) Er is slechts één abonnement per seizoen per gezin inbegrepen in het lidgeld.

4) Er kunnen bijkomende abonnementen aangekocht worden in de kantine van VC Rijmenam aan € 20 per stuk.

5) VC Rijmenam is niet verantwoordelijk voor de ongevallen die zouden kunnen plaatshebben gedurende of ter gelegenheid van de match waarvoor dit abonnement is afgeleverd.

6) Door het aanvaarden van dit abonnement ziet de drager af van alle verhaal tot verantwoordelijkheid tegen VC Rijmenam vzw.

7) De drager van het abonnement is hoofdelijk aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door hem of haar veroorzaakt op het domein van VC Rijmenam.


Onze sponsors