Lidgelden en abonnementsvoorwaarden seizoen 2018-2019

Tarieven lidgeld seizoen 2018-2019

 

Vanuit het Bestuur hebben we beslist om de lidgelden te verhogen met € 20 die evenwel teruggegeven wordt onder de vorm van een waardebon, te gebruiken als betaalmiddel tijdens één van onze eetdagen (de mosseldagen in september, de spaghetti-avond in november of de steakdagen in maart 2019). 

Bijgevolg bedragen de lidgelden voor het seizoen 2018-2019:  

  • Duiveltjes U6 (5-jarigen): € 140
  • Duiveltjes U7 (6-jarigen) en U8 (7-jarigen): € 200
  • Preminiemen (U10), Miniemen (U12 en U13), Knapen (U15), Scholieren (U17): € 220
    (€ 170 voor een tweede en volgende speler binnen eenzelfde gezin)
  • Bovenbouw : € 240

Wij vragen u het lidgeld te willen overschrijven op rekening BE90 1430 6129 7132 op naam van VC Rijmenam vzw met vermelding "leeftijdscategorie + naam van de speler" en dit voor 15 augustus 2018.

Omwille van verzekeringsredenen en respect voor onze club kunnen we onmogelijk toestaan dat spelers die niet betaald hebben, deelnemen aan wedstrijden of trainingen vanaf de competitiestart.

Verschillende ziekenfondsen voorzien in de tussenkomst in het lidgeld van sportclubs. Indien u op deze manier een deeltje van uw lidgeld wil recupereren, dan kan u een blanco formulier van uw ziekenfonds bezorgen aan de club via bestuur@vcr.be .

 

Abonnementsvoorwaarden jeugd VC Rijmenam seizoen 2018-2019

 

1) Het abonnement is enkel geldig bij  thuiswedstrijden (competitie- of vriendschappelijke) van de jeugdploegen van VC Rijmenam.

2) Het abonnement is NIET geldig bij het 1 mei-tornooi van VC Rijmenam.

3) Er is slechts één abonnement per seizoen per gezin inbegrepen in het lidgeld.

4) Er kunnen bijkomende abonnementen aangekocht worden in de kantine van VC Rijmenam aan € 20 per stuk.

5) VC Rijmenam is niet verantwoordelijk voor de ongevallen die zouden kunnen plaatshebben gedurende of ter gelegenheid van de match waarvoor dit abonnement is afgeleverd.

6) Door het aanvaarden van dit abonnement ziet de drager af van alle verhaal tot verantwoordelijkheid tegen VC Rijmenam vzw.

7) De drager van het abonnement is hoofdelijk aansprakelijk voor elke schade veroorzaakt door hem of haar veroorzaakt op het domein van VC Rijmenam.


Onze sponsors